Skip Navigation Links
 

ระบบลงทะเบียนออนไลน์

เลือก
รายชื่อกิจกรรม/โครงการ
วันที่โครงการ/กิจกรรมเริ่มลงทะเบียนหมดเขตลงทะเบียนจำนวนที่รับลงทะเบียนลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
10 กันยายน 2564กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 10 ก.ย. 64 10 กันยายน 256410 กันยายน 25647047ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
7 กันยายน 2564โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน สำหรับรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2564 (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน) 5 กันยายน 25647 กันยายน 25648050ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
7 กันยายน 2564โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดทำ APS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล (สายวิชาการ )30 สิงหาคม 25647 กันยายน 256410076ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
7 กันยายน 2564โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดทำ APS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล (สายวิชาการ ) (Online MS.TEAMS)1 กันยายน 25647 กันยายน 25645031ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
25 สิงหาคม 2564โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบที่ 2 (Online Ms Teams)14 มิถุนายน 256424 สิงหาคม 256410022ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
25 สิงหาคม 2564โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 (Online Ms Teams)14 มิถุนายน 256424 สิงหาคม 256410040ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
25 สิงหาคม 2564โครงการนันทนาการรักษ์โลก25 สิงหาคม 256425 สิงหาคม 256411ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
24 สิงหาคม 2564การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 24 สิงหาคม 256424 สิงหาคม 25645056ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
17 สิงหาคม 2564กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 17 สิงหาคม 2564 23 สิงหาคม 256423 สิงหาคม 25645035ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
15 สิงหาคม 2564โครงการชวนกันไปวัด15 สิงหาคม 256415 สิงหาคม 256411ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
11 สิงหาคม 2564กิจกรรม "การถ่ายทอดผลลัพการเรียนรู้ PLO ระดับหลักสูตรสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 20 กรกฎาคม 256410 สิงหาคม 25645064ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
11 สิงหาคม 2564โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย11 สิงหาคม 256423 กันยายน 256411ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
4 สิงหาคม 2564โครงการพัฒนางานมุ่งสู่การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 3)23 กรกฎาคม 25644 สิงหาคม 25647017ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
4 สิงหาคม 2564โครงการ Green Hearth For New Gen/โครงการนันทนาการรักษ์โลกนานาชาติ4 สิงหาคม 256425 สิงหาคม 256411ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
23 กรกฎาคม 2564เวทีเสวนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ5 กรกฎาคม 256423 กรกฎาคม 25645049ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
21 กรกฎาคม 2564โครงการแห่เทียนพรรษา9 มิถุนายน 256420 กรกฎาคม 25646076ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
13 กรกฎาคม 2564โครงการพัฒนางานมุ่งสู่การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน (ครั้งที่ 2) 11 กรกฎาคม 256413 กรกฎาคม 25645032ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
12 กรกฎาคม 2564กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 12 ก.ค. 647 กรกฎาคม 256412 กรกฎาคม 256410051ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
5 กรกฎาคม 2564โครงการพัฒนางานมุ่งสู่การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2 กรกฎาคม 25645 กรกฎาคม 25647052ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
1 กรกฎาคม 2564ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน(Online)29 มิถุนายน 25641 กรกฎาคม 25645032ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
1 กรกฎาคม 2564ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน(OnSite) 29 มิถุนายน 25641 กรกฎาคม 25645040ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
29 มิถุนายน 2564อบรมการใช้งาน SMART CLASSROOM ( การใช้งาน ActivePanel และ การสร้างสื่อการสอน ด้วย ActivInspire และ Classflow)21 มิถุนายน 256429 มิถุนายน 25645039ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
24 มิถุนายน 2564big cleaning day 24 มิถุนายน 256424 มิถุนายน 256424 มิถุนายน 25648040ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
10 มิถุนายน 2564กิจกรรม Big Cleaning Day 10 มิถุนายน 25648 มิถุนายน 256411 มิถุนายน 256410070ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
4 มิถุนายน 2564วันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช4 มิถุนายน 25644 มิถุนายน 2564108ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
26 พฤษภาคม 2564ร่วมงานสวดพระอภิธรรมอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านถิ่น26 พฤษภาคม 256426 พฤษภาคม 256411ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
25 พฤษภาคม 2564กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.256425 พฤษภาคม 256425 พฤษภาคม 256410037ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
19 พฤษภาคม 2564กิจกรรม Big Cleaning Day11 พฤษภาคม 256418 พฤษภาคม 256410078ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
13 พฤษภาคม 2564แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลไปราชการ การลืมลงเวลา การบันทึกการปฏิบัติงาน(Online Ms Teams)10 พฤษภาคม 256413 พฤษภาคม 2564200100ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
20 เมษายน 2564โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 25645 เมษายน 25641 เมษายน 256420075ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
9 เมษายน 2564 พิธีดําหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปี 2564 (เดินทางรถยนต์ส่วนตัว)1 กุมภาพันธ์ 25649 เมษายน 2564505ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
9 เมษายน 2564พิธีดําหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําปี 2564 (เดินทางโดยรถตู้มหาวิทยาลัย)16 มีนาคม 25648 เมษายน 2564108ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
8 เมษายน 2564โครงการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564(Microsoft Power BI)2 มีนาคม 25645 เมษายน 25645067ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
7 เมษายน 2564กิจกรรม Big Cleaning Day 7 เมษายน 25645 เมษายน 25647 เมษายน 256410062ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
6 เมษายน 2564จิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ 6 เมษายน 25644 เมษายน 25646 เมษายน 256410012ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
6 เมษายน 2564พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงค์"6 เมษายน 25646 เมษายน 25642012ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
2 เมษายน 2564โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนองานวิจัย เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน และนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์/เผยแพร่11 มีนาคม 25641 เมษายน 25644063ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
1 เมษายน 2564การประชุมวิชาการนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ 311 มีนาคม 256431 มีนาคม 25646068ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
31 มีนาคม 2564จิตอาสาที่อำเภอร้องกวาง 31 มีนาคม 256430 มีนาคม 256430 มีนาคม 25645011ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
18 มีนาคม 2564ศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง18 มีนาคม 256418 มีนาคม 25642014ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
10 มีนาคม 2564กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำ TOR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล10 มีนาคม 256410 มีนาคม 256420097ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
3 มีนาคม 2564โครงการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม”23 กุมภาพันธ์ 25642 มีนาคม 25644043ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
3 มีนาคม 2564โครงการ..จิตอาสาพระราชทาน 3 มีนาคม 25642 มีนาคม 256410065ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
24 กุมภาพันธ์ 2564SAR with AUN QA/CUPT QMS22 กุมภาพันธ์ 256424 กุมภาพันธ์ 25644042ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
18 กุมภาพันธ์ 2564อบรมการใช้งานห้อง SMART CLASSROOM รอบที่ 211 กุมภาพันธ์ 256418 กุมภาพันธ์ 25645022ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
17 กุมภาพันธ์ 2564อบรมการใช้งานห้อง SMART CLASSROOM รอบที่ 1 10 กุมภาพันธ์ 256417 กุมภาพันธ์ 25645021ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
4 กุมภาพันธ์ 2564การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 104 กุมภาพันธ์ 25645 กุมภาพันธ์ 25648063ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
20 มกราคม 2564จิตอาสาอำเภอร้องกวาง20 มกราคม 256420 มกราคม 256411ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
15 มกราคม 2564กิจกรรม 5 ส.15 มกราคม 256415 มกราคม 25645036ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
15 มกราคม 2564จิตอาสา วันพ่อขุนรามคำแหง14 มกราคม 256414 มกราคม 2564502ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
7 มกราคม 2564กิจกรรมจิตอาสาอำเภอร้องกวาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ7 มกราคม 25647 มกราคม 256411ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
28 ธันวาคม 2563จิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนักในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย28 ธันวาคม 256328 ธันวาคม 25635010ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
24 ธันวาคม 2563โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารพบบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ8 ธันวาคม 256318 ธันวาคม 2563160108ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
24 ธันวาคม 2563ประชุมพบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ8 ธันวาคม 256323 ธันวาคม 2563150112ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
19 ธันวาคม 2563ร่วมงานผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนผู้สูงอายุ 19 ธันวาคม 256319 ธันวาคม 256311ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
16 ธันวาคม 2563โครงการผ่อผิน..กิ๋นลำ..ตามภูมิปัญญาชาติพันธ์ุเมืองแพร่9 ธันวาคม 256315 ธันวาคม 256310085ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
8 ธันวาคม 2563ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ "GALE eBooks และฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัย ในยุคที30 พฤศจิกายน 25637 ธันวาคม 25635027ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
5 ธันวาคม 2563[ช่วงเย็น] พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร2 ธันวาคม 25634 ธันวาคม 25635030ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
5 ธันวาคม 2563กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย2 ธันวาคม 25634 ธันวาคม 256310014ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
5 ธันวาคม 2563[ช่วงเช้า] กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2 ธันวาคม 25634 ธันวาคม 25635032ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
5 ธันวาคม 2563ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติและกิจกรรมจิตอาสา อ.ร้องกวาง5 ธันวาคม 25635 ธันวาคม 256311ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
2 ธันวาคม 2563โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 256423 พฤศจิกายน 25631 ธันวาคม 25635055ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
12 พฤศจิกายน 2563โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัดพบปะสมาชิกและบุคลากรสังกัดในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 21 ตุลาคม 25635 พฤศจิกายน 25635355ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
4 พฤศจิกายน 2563การพัฒนาความร่วมมือและกระบวนการสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน26 ตุลาคม 25632 พฤศจิกายน 256310051ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
1 พฤศจิกายน 2563มอบงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้สูงอายุ แก่หน่วยงานในจ.แพร่1 พฤศจิกายน 25634 พฤศจิกายน 256311ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
30 ตุลาคม 2563วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย26 ตุลาคม 256329 ตุลาคม 256310044ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
28 ตุลาคม 2563ติดตามความก้าวหน้าโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม28 ตุลาคม 256328 ตุลาคม 25633024ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
23 ตุลาคม 2563จิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันปิยะมหาราช22 ตุลาคม 256322 ตุลาคม 25631007ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
23 ตุลาคม 2563พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓20 ตุลาคม 256322 ตุลาคม 25635037ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
21 ตุลาคม 2563กิจกรรมตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 2/2563 21 ตุลาคม 256321 ตุลาคม 2563108ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
21 ตุลาคม 2563โครงการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ (กิจกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนการสอนตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA (cri 1-cri 5)16 ตุลาคม 256319 ตุลาคม 25637061ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
21 ตุลาคม 2563กิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 20 ตุลาคม 256320 ตุลาคม 256310027ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
21 ตุลาคม 2563กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี20 ตุลาคม 256320 ตุลาคม 25635010ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
20 ตุลาคม 2563บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/256320 ตุลาคม 256320 ตุลาคม 25632015ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
20 ตุลาคม 2563กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ20 ตุลาคม 256320 ตุลาคม 256311ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
19 ตุลาคม 2563ประชุมพบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ1 ตุลาคม 256316 ตุลาคม 256310095ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
19 ตุลาคม 2563ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ19 ตุลาคม 256319 ตุลาคม 2563100121ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
18 ตุลาคม 2563ทำบุญถวายวัดดอนมูล อ.ร้องกวาง18 ตุลาคม 256318 ตุลาคม 256311ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
16 ตุลาคม 2563จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสำนึกในพระมหกรุณาธิคุณ วันสำคัญของขาติไทย 15 ตุลาคม 256315 ตุลาคม 25635014ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
13 ตุลาคม 2563กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ช่วงเย็น)9 ตุลาคม 256312 ตุลาคม 25635036ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
13 ตุลาคม 2563กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ช่วงเช้า)9 ตุลาคม 256312 ตุลาคม 25635048ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
8 ตุลาคม 2563โครงการพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายเพื่อความปลอดภัยทางถนน แบบมีส่วนร่วม8 ตุลาคม 25638 ตุลาคม 25635014ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
7 ตุลาคม 2563ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ7 ตุลาคม 25637 ตุลาคม 25637137ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
24 กันยายน 2563กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)24 กันยายน 256324 กันยายน 2563206ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
22 กันยายน 2563กิจกรรมตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1/256322 กันยายน 256322 กันยายน 2563107ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
16 กันยายน 2563ทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (สายวิชาการ)16 กันยายน 256316 กันยายน 25635050ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
16 กันยายน 2563ทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (สายสนับสนุนวิชาการ)16 กันยายน 256316 กันยายน 25636038ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
10 กันยายน 2563พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 256319 สิงหาคม 25638 กันยายน 25638030ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
10 กันยายน 2563ประชุมพบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2 กันยายน 25639 กันยายน 256310049ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
10 กันยายน 2563ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ10 กันยายน 256310 กันยายน 256310083ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
30 สิงหาคม 2563การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยสัญจร19 สิงหาคม 256329 สิงหาคม 25635051ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
19 สิงหาคม 2563กิจกรรมย่อยที่ 6 การทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหาร โครงการ Green Campus ปี 2563 เพื่อมุ่งสู่อนาคตสีเขียว19 สิงหาคม 256320 สิงหาคม 2563109ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
18 สิงหาคม 2563พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช3 สิงหาคม 256317 สิงหาคม 25638035ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
15 สิงหาคม 2563กิจกรรมอบรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล24 กรกฎาคม 256314 สิงหาคม 25638014ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
15 สิงหาคม 2563ทำบุญหอพัก 15 สิงหาคม 256315 สิงหาคม 2563501ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
12 สิงหาคม 2563โครงการจิตอาสา ทำดีเพื่อแม่..ทำดีเพื่อแผ่นดิน23 กรกฎาคม 256312 สิงหาคม 256315045ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
12 สิงหาคม 2563กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 (ภาคเช้า)10 สิงหาคม 256311 สิงหาคม 25635037ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
12 สิงหาคม 2563พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล (ภาคค่ำ)10 สิงหาคม 256311 สิงหาคม 25635016ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
12 สิงหาคม 2563กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 10 สิงหาคม 256311 สิงหาคม 256315081ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
6 สิงหาคม 2563กิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน3 สิงหาคม 25635 สิงหาคม 25635020ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
6 สิงหาคม 2563กิจกรรม Big Cleaning Day6 สิงหาคม 25636 สิงหาคม 25636044ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
5 สิงหาคม 2563โครงการสำหรับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2 กรกฎาคม 25634 สิงหาคม 25632525ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
5 สิงหาคม 2563โครงการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"20 กรกฎาคม 25634 สิงหาคม 256310075ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
31 กรกฎาคม 2563รับฟังการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ16 กรกฎาคม 256330 กรกฎาคม 256310034ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
28 กรกฎาคม 2563กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ภาคเช้า)23 กรกฎาคม 256327 กรกฎาคม 25635020ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
28 กรกฎาคม 2563กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ภาคค่ำ)23 กรกฎาคม 256327 กรกฎาคม 25635024ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
22 กรกฎาคม 2563ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการจิตอาสา "ตำรวจพันธุ์ดี" ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่21 กรกฎาคม 256322 กรกฎาคม 256310046ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
15 กรกฎาคม 2563โครงการ “หลักธรรมนำสุขภาพกับสมาธิพื้นฐานต้านภัยโควิด ด้วย SKT”2 กรกฎาคม 256314 กรกฎาคม 25634766ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
14 กรกฎาคม 2563กิจกรรมจิตอาสา สร้างความปลอดภัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อคืนสถานที่ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 14 กรกฎาคม 256314 กรกฎาคม 256310029ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
13 กรกฎาคม 2563ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ10 กรกฎาคม 256313 กรกฎาคม 256310080ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
9 กรกฎาคม 2563กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย9 กรกฎาคม 25639 กรกฎาคม 2563208ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
1 กรกฎาคม 2563โครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี 25639 มิถุนายน 256329 มิถุนายน 256310072ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
1 กรกฎาคม 2563โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 25631 กรกฎาคม 25631 กรกฎาคม 256315074ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
27 มิถุนายน 2563โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพแก่เยาวชน27 มิถุนายน 256327 มิถุนายน 25632521ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
26 มิถุนายน 2563การประชุมสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/256226 มิถุนายน 256326 มิถุนายน 25638039ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
19 มิถุนายน 2563ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 19 มิถุนายน 256319 มิถุนายน 25632014ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
17 มิถุนายน 2563โครงการประชาพิจารณ์ รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับคณะ4 มิถุนายน 256316 มิถุนายน 25638072ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
16 มิถุนายน 2563โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร(สายวิชาการ) ประจำปี 25638 มิถุนายน 256314 มิถุนายน 25635062ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
11 มิถุนายน 2563อบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ8 มิถุนายน 256310 มิถุนายน 25637237ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
11 มิถุนายน 2563อบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ11 มิถุนายน 256311 มิถุนายน 25635046ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
9 มิถุนายน 2563อธิการบดีพบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ8 มิถุนายน 25638 มิถุนายน 256317076ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
9 มิถุนายน 2563เข้าร่วมประชุม "อธิการบดีพบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ"9 มิถุนายน 25639 มิถุนายน 2563100111ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
3 มิถุนายน 2563กิจกรรมจิตอาสา โครงการ "ตำรวจพันธุ์ดี"2 มิถุนายน 25632 มิถุนายน 25635022ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
3 มิถุนายน 2563โครงการ "ตำรวจพันธุ์ดี" ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่3 มิถุนายน 25633 มิถุนายน 25634027ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
26 พฤษภาคม 2563รับฟังการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีการสรรหาคณบดีม.แม่โจ้-แพร่ฯ ผ่านระบบ Video Conference20 พฤษภาคม 256325 พฤษภาคม 25638049ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
18 พฤษภาคม 2563การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร17 พฤษภาคม 256318 พฤษภาคม 25638080ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
16 เมษายน 2563กิจกรรมจิตอาสาผลิตเจลแอลกฮฮอล์16 เมษายน 256320 เมษายน 256310096ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
10 เมษายน 2563ประชุมคณะกรรมการปลูกผักแลกค่าเทอม10 เมษายน 256310 เมษายน 25631513ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
26 มีนาคม 2563สมัครใช้งาน Google For Education @Gmaejo.mju.ac.th17 มีนาคม 256326 มีนาคม 256320031ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
19 มีนาคม 2563ภาคเช้า (สายวิชาการ) การจัดทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ11 กุมภาพันธ์ 256318 มีนาคม 25636871ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
19 มีนาคม 2563ภาคบ่าย (สายสนับสนุนวิชาการ) การจัดทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ 11 กุมภาพันธ์ 256318 มีนาคม 25637040ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
17 มีนาคม 2563โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Preparation for the MJU-TEP Test&Preparation for the MJU-DEEP Test (ติวภาษาอังกฤษ) สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ14 กุมภาพันธ์ 256315 มีนาคม 25638071ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
13 มีนาคม 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GAP Analysis with AUN-QA and CUPT-QMS13 กุมภาพันธ์ 25636 มีนาคม 25635047ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
12 มีนาคม 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GAP Analysis with AUN-QA and CUPT-QMS13 กุมภาพันธ์ 25636 มีนาคม 25634024ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
11 มีนาคม 2563อบรม การใช้งานระบบตรวจวัดและรายงานผลสมาร์ทฟาร์ม2 มีนาคม 256311 มีนาคม 25631514ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
11 มีนาคม 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GAP Analysis with AUN-QA and CUPT-QMS 13 กุมภาพันธ์ 25636 มีนาคม 25634023ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
11 มีนาคม 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GAP Analysis with AUN-QA and CUPT-QMS13 กุมภาพันธ์ 25636 มีนาคม 25634032ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
5 มีนาคม 2563D.I.Y หน้ากากอนามัย ลดโลกร้อน5 มีนาคม 25635 มีนาคม 256310091ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
5 มีนาคม 2563โครงการ Green Meals5 มีนาคม 25635 มีนาคม 25632120ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
4 มีนาคม 2563กิจกรรม Big Cleaning Day3 มีนาคม 25634 มีนาคม 25638087ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
28 กุมภาพันธ์ 2563ประชุมสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 23 กุมภาพันธ์ 256312 กุมภาพันธ์ 25637256ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
27 กุมภาพันธ์ 2563กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันของการศึกษาขึ้นพื้นฐานและการอุดมศึกษา27 กุมภาพันธ์ 256328 กุมภาพันธ์ 25634036ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
26 กุมภาพันธ์ 2563กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/256226 กุมภาพันธ์ 256326 กุมภาพันธ์ 25632123ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
25 กุมภาพันธ์ 2563กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพิ่มเวลารู้ ZOBEC Active Learning Camp) โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์25 กุมภาพันธ์ 256326 กุมภาพันธ์ 25633029ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
19 กุมภาพันธ์ 2563คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและบริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ19 กุมภาพันธ์ 256319 กุมภาพันธ์ 25632020ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
12 กุมภาพันธ์ 2563โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการฯ กิจกรรมที่ 3 ทบทวนแผนการศึกษาและจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 25634 กุมภาพันธ์ 256311 กุมภาพันธ์ 25633049ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
5 กุมภาพันธ์ 2563กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสองพิทยาคม (สร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย)5 กุมภาพันธ์ 25635 กุมภาพันธ์ 25633531ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
3 กุมภาพันธ์ 2563โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม3 กุมภาพันธ์ 25633 กุมภาพันธ์ 25634032ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
31 มกราคม 2563ประชุมสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 129 มกราคม 256330 มกราคม 25637259ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
30 มกราคม 2563ประชุมกำหนดโครงร่างองค์กร29 มกราคม 256330 มกราคม 2563019ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
28 มกราคม 2563โครงการสัมมนาสร้างความเข้าใจใน เกณฑ์ CUPT QMS เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 256220 มกราคม 256327 มกราคม 25634052ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
27 มกราคม 2563โครงการอบรมให้ความรู้ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO16 มกราคม 256326 มกราคม 25637054ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
22 มกราคม 2563โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 256315 มกราคม 256321 มกราคม 25636068ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
17 มกราคม 2563กิจกรรมการเลือกตั้งผุ้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 256317 มกราคม 256331 มกราคม 25631510ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
13 มกราคม 2563โครงการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ10 มกราคม 256310 มกราคม 25637243ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
10 มกราคม 2563โครงการแม่โจ้สานฝัน..เสริมสร้างอนาคต7 มกราคม 25639 มกราคม 2563100109ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
8 มกราคม 2563โครงการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ7 มกราคม 25637 มกราคม 25638050ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
8 มกราคม 2563อบรมบันทึกข้อมูลสายสนับสนุน8 มกราคม 25638 มกราคม 256310038ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093