Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  ภาคค่ำ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพรนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
  เข้าร่วมพิธีในกิจกรรมวันสำคัญของชาติ
 • รายละเอียด :
  พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป 👉การแต่งกาย👈🏻 ⚪️ข้าราชการ, พนง.มหาวิทยาลัย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก 🟡จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน ⚪️ประชาชน : ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีม่วง **ผู้ร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาวตลอดการร่วมพิธี**
 • วันที่ :
  3 มิถุนายน 2566-3 มิถุนายน 2566
 • เวลา :
  17.30-19.30 น.
 • สถานที่ :
  หอประชุมอำเภอร้องกวาง
 • ลงทะเบียน :
  26 พฤษภาคม 2566-2 มิถุนายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  30
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
2นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
3นางสาว ฉลวย จันศรี
4นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
5นาย บัญชา เชาว์แล่น
6นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
7นาย ภิญโญ ผลงาม
8ดร. ศตพล กัลยา
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093