Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  นำรายได้เข้าหน่วยงานจากโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ร.ร เจริญศิลป์ วันที่ 9 สิงหาคม 2566
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.1 รายได้จากการให้บริการ
 • TOR สายวิชาการ :
  5.1 รายได้จากการให้บริการ
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  9 สิงหาคม 2566-9 สิงหาคม 2566
 • เวลา :
  08.30-12.00 น.
 • สถานที่ :
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
 • ลงทะเบียน :
  8 สิงหาคม 2566-8 สิงหาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  20
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093