Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  ภาคค่ำพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.1 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาส่วนงานฯ ตรวจเวรยาม (12)
 • TOR สายวิชาการ :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  3 มิถุนายน 2565-3 มิถุนายน 2565
 • เวลา :
  17.30-19.00 น.
 • สถานที่ :
  หอประชุมที่ว่าการอำเภอร้องกวาง
 • ลงทะเบียน :
  2 มิถุนายน 2565-2 มิถุนายน 2565
 • จำนวนที่รับ :
  0
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
2นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
3นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
4นาง บุษบง เสนรังษี
5นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
6ดร. ศตพล กัลยา
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093